Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

ruinyourday
12:59
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaguniaaaaaa guniaaaaaa
ruinyourday
12:59
1329 3ecb
Reposted fromgrobson grobson viaguniaaaaaa guniaaaaaa
ruinyourday
12:59
6312 108b
ruinyourday
12:59
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viaguniaaaaaa guniaaaaaa
12:58
9766 1b66 500

saltysheltie:

Hey Isla that’s rude.

Reposted fromshisica shisica viascorpix scorpix
ruinyourday
12:58
1494 79c6 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viascorpix scorpix
ruinyourday
12:48
ruinyourday
12:48
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek vianevermorefuckit nevermorefuckit
ruinyourday
12:47
2156 21ab
Reposted fromtfu tfu vianevermorefuckit nevermorefuckit
12:46
4419 f0b9

Me escaping responsibilities.

Reposted fromwit wit vianevermorefuckit nevermorefuckit
ruinyourday
12:46
12:45

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
ruinyourday
12:44

July 10 2015

ruinyourday
15:01
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamissmaya missmaya
ruinyourday
15:01
9156 68b5 500
Reposted fromczinok czinok viaKudlatyBlues KudlatyBlues
ruinyourday
15:01
7024 25b2
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viabjureczko bjureczko
ruinyourday
15:01
Wyszło na wasze: to, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest.
— Andrzej Sapkowski - ' Sezon burz '
Reposted fromwetryagain wetryagain viadooomiiin dooomiiin
ruinyourday
14:26
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viaPatij Patij
ruinyourday
14:24
3489 94d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRozaa Rozaa
ruinyourday
13:56
0824 c8d8
Reposted fromlouse louse viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl