Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

ruinyourday
15:01
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamissmaya missmaya
ruinyourday
15:01
9156 68b5 500
Reposted fromczinok czinok viaKudlatyBlues KudlatyBlues
ruinyourday
15:01
7024 25b2
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viabjureczko bjureczko
ruinyourday
15:01
Wyszło na wasze: to, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest.
— Andrzej Sapkowski - ' Sezon burz '
Reposted fromwetryagain wetryagain viadooomiiin dooomiiin
ruinyourday
14:26
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viaPatij Patij
ruinyourday
14:24
3489 94d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRozaa Rozaa
ruinyourday
13:56
0824 c8d8
Reposted fromlouse louse viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
ruinyourday
13:54
5264 f394 500
Reposted fromhagis hagis viajustonebullet justonebullet
ruinyourday
13:50
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
ruinyourday
13:45
ruinyourday
13:44
ruinyourday
13:44
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
ruinyourday
13:44
1851 e85c
Reposted frommisza misza viauaremyheaven uaremyheaven
ruinyourday
13:43
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
ruinyourday
12:42
1564 e5dd
Reposted fromminna minna viaanastasie anastasie
ruinyourday
12:41
9480 8fa3
Wódko!
ruinyourday
12:35
1513 5c29 500
Reposted fromfungi fungi viaschottladen schottladen
ruinyourday
11:53
5835 45ef 500
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viaterriblelove terriblelove
ruinyourday
11:40
ruinyourday
11:40
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
Reposted frommaandarynka maandarynka viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl