Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

ruinyourday
13:54
5264 f394 500
Reposted fromhagis hagis viajustonebullet justonebullet
ruinyourday
13:50
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
ruinyourday
13:45
ruinyourday
13:44
ruinyourday
13:44
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
ruinyourday
13:44
1851 e85c
Reposted frommisza misza viauaremyheaven uaremyheaven
ruinyourday
13:43
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
ruinyourday
12:42
1564 e5dd
Reposted fromminna minna viaanastasie anastasie
ruinyourday
12:41
9480 8fa3
Wódko!
ruinyourday
12:35
1513 5c29 500
Reposted fromfungi fungi viaschottladen schottladen
ruinyourday
11:53
5835 45ef 500
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viaterriblelove terriblelove
ruinyourday
11:40
ruinyourday
11:40
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
Reposted frommaandarynka maandarynka viaxannabelle xannabelle
ruinyourday
11:39
 W sumie nie wiem jakie masz myśli związane ze mną, ale mam nadzieję, że chociaż trochę się ich wstydzisz
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaxannabelle xannabelle
ruinyourday
11:39

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viaxannabelle xannabelle
ruinyourday
11:38
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viamaua maua
ruinyourday
11:38
0755 9f2b 500
Reposted fromcalifornia412 california412 viamaua maua

July 09 2015

ruinyourday
21:44
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaPatij Patij
ruinyourday
21:42
Oh, Grandma
Reposted fromfabs3 fabs3 viasiostra siostra
ruinyourday
21:40
Chciałabym Ci wystarczać. Tak idealnie. Pasować do bioder, marzeń i Twojego domu. Już zawsze. Na zawsze. Być.
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromojkomena ojkomena viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl