Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

ruinyourday
15:07
8007 fe30
Reposted fromanke anke viawakemeupx wakemeupx
ruinyourday
15:07
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viawakemeupx wakemeupx
ruinyourday
15:06
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
ruinyourday
15:04
5403 fc4f 500
Reposted fromnutt nutt viazorax zorax
ruinyourday
15:02
ruinyourday
15:02
15:02
4446 b63b
15:00
3080 7c4b
ruinyourday
15:00
5757 c1e9 500
Reposted fromdossya dossya viairmelin irmelin
ruinyourday
15:00
1130 022d 500
Reposted fromdossya dossya viairmelin irmelin
ruinyourday
15:00
9493 d67c 500
Reposted fromdossya dossya viairmelin irmelin
ruinyourday
14:59
4175 d3b3 500
Reposted fromdossya dossya viairmelin irmelin
ruinyourday
14:59
0694 487e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
ruinyourday
14:58
9077 d4fb
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
ruinyourday
14:58
9078 9061
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
ruinyourday
14:58
5551 93d3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
ruinyourday
14:21
5027 1949 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
ruinyourday
14:20
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith vialaluna laluna
ruinyourday
14:20
7184 51b8 500
Reposted frommayseo mayseo vialaluna laluna
ruinyourday
14:19
6382 c1e1 500
boxing
Reposted fromkopytq kopytq vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl