Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

ruinyourday
15:15
1753 1c92 500
Reposted fromwyczes wyczes viatishka tishka
ruinyourday
15:14
7252 f2dd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasilkydreams silkydreams
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 
ruinyourday
15:14
8994 d311 500
Mariusz Szczygieł
Reposted frommhsa mhsa viafourthaddiction fourthaddiction
ruinyourday
15:13
6041 9311 500
15:10
ruinyourday
15:10
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
ruinyourday
15:10
4363 71e9
ruinyourday
15:09
ruinyourday
15:08
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilkydreams silkydreams
ruinyourday
15:07
8007 fe30
Reposted fromanke anke viasilkydreams silkydreams
ruinyourday
15:07
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viasilkydreams silkydreams
ruinyourday
15:06
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
ruinyourday
15:04
5403 fc4f 500
Reposted fromnutt nutt viazorax zorax
ruinyourday
15:02
ruinyourday
15:02
15:02
4446 b63b
15:00
3080 7c4b
ruinyourday
15:00
5757 c1e9 500
Reposted fromdossya dossya viairmelin irmelin
ruinyourday
15:00
1130 022d 500
Reposted fromdossya dossya viairmelin irmelin
ruinyourday
15:00
9493 d67c 500
Reposted fromdossya dossya viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...